Miesiące październik i listopad to już tradycyjnie w naszej szkole czas słodkich akcji Szkolnego Koła Caritas.

 

W październiku obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski. Wspominając postać bł. Jana Pawła II zajadaliśmy się na przerwach, dnia 15.10., jego ulubionymi kremówkami, na które, jak sam wspominał, chodził wraz z kolegami po maturze. Ale to nie wszystko. Tego dnia można też było otrzymać obrazek z wizerunkiem naszego ukochanego papieża wraz z jedną z jego głębokich myśli, których przecież tak wiele nam pozostawił. Biorąc udział w tej akcji przyczyniliśmy się do kupna wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej.

 

Natomiast w listopadzie, jeszcze przed Świętem Niepodległości, rozprowadzaliśmy w szkole rogale świętomarcińskie. W ten sposób mogliśmy wspomóc organizację Wigilii dla osób ubogich i bezdomnych, która w tym roku będzie przygotowana dla 1800 osób!

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączając się w słodkie akcje SKC wsparli szlachetne  dzieła charytatywne podejmowane  przez Caritas.

opracowała: Hanna Kowalik