W ponad 100 krajach na świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz wykorzystywania nowych mediów w edukacji jest coraz szerzej dostrzegany w szkołach w całej Polsce.
W ramach DBI organizowane są liczne akcje edukacyjne, zarówno lokalne jak
i ogólnopolskie.

Już praktycznie wszyscy młodzi ludzie w Polsce mają dostęp do Internetu. Coraz częściej również przy użyciu urządzeń mobilnych. Niemal wszyscy też korzystają z portali społecznościowych, takich jak np. nk.pl lub Facebook. Nierozważne używanie tych serwisów stwarza szereg zagrożeń. Zamieszczane w sieci prywatne informacje, komentarze, osobiste materiały filmowe, fotografie  – wszystko to może zostać wykorzystane przeciwko ich autorom. Obok natychmiastowych skutków nierozważnych działań w sieci, zwrócić należy też uwagę na skutki odroczone – publikowane materiały lub opinie nawet po latach mogą zaszkodzić młodym ludziom w karierze szkolnej, zawodowej lub życiu osobistym.   Zrealizowane zajęcia edukacyjne poświęcone zostały ochronie prywatności online. Dzięki nim uczniowie dowiedzieli się, co może im zagrażać w efekcie nieprzemyślanych działań online, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci.        Scenariusz, wraz z materiałem filmowym, został opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Materiały te dostępne są również w formie kursu e-learning na platformie www.fdn.pl/kursy.

Przebieg zajęć:

W dniach 25 – 28 lutego 2014 roku nauczyciele – informatycy przy wsparciu  wychowawców przeprowadzili krótkie szkolenia – lekcje, których głównych celem było uświadomienie naszym wychowankom zagrożeń wynikających z użytkowania nowoczesnych technologii, a w szczególności z dostępu do Internetu oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny, szkoły czy Policji, a także na stronie helpline.org.pl lub pod tel. 800 100 100.

Osiągnięte cele:

 • Zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci.
 • Pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie
  i publikowanie „odważnych” zdjęć oraz lekkomyślne zamieszczanie w sieci innych treści tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bliżej  nieznanych,  niewylogowywanie  się  z  konta  po  zakończeniu  użytkowania  serwisu,  udostępnianie  haseł  i  loginów, ignorowanie ustawień prywatności w portalach społecznościowych, itp.
 • Wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.
 • Prezentacja możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online. Promocja oferty projektu Helpline.org.pl (800 100 100).

Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć prócz wypracowanych zasad bezpiecznego korzystania z sieci był konkurs na plakat związany z w/w tematyką – najciekawszą pracą okazała się praca autorstwa dwóch uczennic z klasy IIB: Emilii Cholewy i Agnieszki Grzegorzewicz.

Nauczyciele prowadzący zajęcia mieli możliwość skorzystania z fachowej literatury oraz licznych filmików instruktażowych, a uczniowie wyróżniający się aktywnością mogli liczyć na drobne upominki.

Materiały do pobrania:

1. Historia Kosia

2. Historia Wiki

3. Historia Kamy

4. Historia Ojka

Zajęcia „Lekcja bezpieczeństwa” są również dostępne w postaci kursu e-learning.

Materiały dodatkowo do wykorzystania:

 • www.dzieckowsieci.pl
 • www.sieciaki.pl
 • www.brpd.gov.pl
 • www.kidprotect.pl
 • www.helpline.pl
 • www.dyzurnet.pl
 • www.saferinternet.pl

Duże zainteresowanie tematyką CYBERPRZEMOCY jak i skala zjawiska wskazują na konieczność ponowienie podobnych spotkań w 2015 roku.

opracował: Marian Chmielowski