W czwartek, dn. 15 maja obchodziliśmy w naszej szkole Święto Miłosierdzia Bożego.
Z tej okazji zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście: ksiądz Proboszcz parafii p.w. św. Jana Kantego – ks. Andrzej Marciniak, siostra Lucyna ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz  panie z Domu Opieki Społecznej prowadzonego przez to Zgromadzenie.

Po słowach powitania na scenie pojawili się dwaj chłopcy. Jeden z nich, pełen entuzjazmu i radości życia, starał się zafascynować swego sfrustrowanego kolegę słowami św. Jana Pawła II. Tak więc niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć przesłania świętego papieża, jakie kierował do młodzieży, a które mówiły o tym, że młodość jest czasem, którego nie wolno zmarnować, że Chrystus powierzył młodym ludziom ważną misję do spełnienia – głoszenie nadziei w świecie, że trzeba być mocnym mocą wiary, nadziei i miłości. Poruszały nas słowa apelu świętego Polaka, by nie ulegać słabościom, by nie dawać się zwyciężyć złu i przeciwstawiać się tym, którzy wskazują łatwe cele, by się nie lękać. Przenieśliśmy się też na chwilę do roku 2002 do Łagiewnik, by ponownie przeżyć moment zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Ostatecznie zostaliśmy wezwani przez św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji miłości.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przyjęcie do Szkolnego Koła Caritas nowych członków. Ksiądz Dyrektor Piotr Kuś wręczył legitymacje członkowskie tym uczniom, którzy sobie na to zasłużyli swoją całoroczną ofiarną pracą w służbie bliźnim. Najlepsi wolontariusze otrzymali nagrody. Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem. Obchody święta Miłosierdzia Bożego uświetnił swym wspaniałym śpiewem zespół muzyczny pod kierunkiem pani prof. Marty Gołkowskiej.

opracowała: Hanna Kowalik