Dnia 21 października br. odbył się w naszej szkole obchodzony, co roku Dzień Papieski. Hasło tegorocznego zatrzymania się nad osobą papieża Polaka były słowa: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Młodzież z Gimnazjum przygotowała prezentację na temat Świętości, co było wprowadzeniem do poznania mało znanych historii i fragmentów filmów z udziałem Ojca Świętego. Święty to nie tylko ten, który całe dnie spędza na modlitwie. Święci są wśród nas. Taką właśnie osobą był ksiądz, biskup i później kardynał Wojtyła. Nie bał się pieszych wędrówek, nie wywyższał się, – co było widoczne przy spotkaniu ze swoim studentem, a już, jako Papież sam dzwonił do swoich Przyjaciół, co wówczas było łamaniem wszelkich schematów. Fragmenty spotkań z młodzieżą i z dziećmi przypomniały nam, że Jan Paweł II – to rzeczywiście Święty Uśmiechnięty. Takim Go zapamiętamy.

Tegoroczny Dzień Papieski był szczególny, – ponieważ pierwszy raz wspominaliśmy życie Jana Pawła II – już, jako Świętego.

„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!” Niech te słowa nie zostaną pustym hasłem, ale niech rzeczywiście zachęcają nas do stawania się Świętymi poprzez wypełnianie naszych codziennych obowiązków. Uczniowie po spotkaniu zabierali ze sobą cytaty – myśli Wielkiego Polaka, dotyczące świętości.

 

opracował ks. diakon Piotr Kowalewski