W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Nauka w przestrzeni” polegającym na współpracy nauczycieli i naukowców w tworzeniu scenariuszy o kształtowaniu przestrzeni we własnej miejscowości. Projekt ten jest realizowany w ramach grantu „Ścieżki Kopernika”  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nasze gimnazjum przystąpiło do projektu mając na celu potrzeby uczniów w dziedzinie współdziałania, poszerzania i utrwalania wiedzy z zakresu architektury.

W czasie 3 godzin lekcyjnych klasa 3 a realizowała autorski scenariusz opracowany przez p. mgr Annę Bielawską (nauczyciela historii) i p. mgr inż. arch. Joannę Bogajewska – Danek (asystenta w Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej).

Zajęcia „Z architekturą przez wieki” pozwoliły uczniom zebrać informacje i  wykonać makiety zabytków  w stylach: romańskim, gotyckim, renesansowym, barokowym i klasycystycznym.

Lekcje te w kreatywny sposób przyczyniły się do ugruntowania wiedzy o poznanych stylach w architekturze. Na pewno na długo pozostaną w pamięci uczestników, a przypominać o nich będą  makiety zabytków wykonane na zajęciach.

 

Opracowała :Anna Bielawska