Działania prozdrowotne są ważnym elementem edukacji młodego człowieka. Wdrożenie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach gimnazjalnych sprzyja realizacji inicjatywy Miasta Poznania koordynowanej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i opracowaniu programu „WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE”.

Program zakłada wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży w temacie wiedzy, a także umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Cele i zadania określone w Programie wpisują się w założenia programu „Bezpieczny Poznań”.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku ponad setka uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum miała okazję w sposób praktyczny włączyć się do procesu szkolenia. Każdy z nich otrzymał zestaw materiałów opatrunkowych oraz indywidualny zestaw do RKO.

Jak twierdzą prowadzący szkolenie nasi uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz zaangażowaniem, a ich zachowanie podczas ćwiczeń, pokazów oraz wykładów sprawiło, iż ratownicy czuli się w naszej placówce „JAK W RAJU”.

opracował: Marian Chmielowski