1. września 2015 r. jest datą historyczna dla naszych szkół. Oto, po ośmiu latach funkcjonowania gimnazjum i trzech- liceum, otrzymaliśmy nową siedzibę. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół: Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. S. Kostki oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. N. Tułasiewicz od dziś będą zdobywali wiedzę i kształtowali postawę w budynku powstałym w 1927 r. z inicjatywy ks. Cz. Piotrowskiego, mieszczącym sie przy ul. Głogowskiej 92. Wówczas działało tam Prywatne Gimnazjum Humanistyczne im. A. Mickiewicza. W czasie II wojny światowej gmach został zajęty przez okupanta, zaś po wyzwoleniu miasta spod władzy hitlerowskiej stał się siedzibą milicji obywatelskiej. Mimo sprzeciwu ks. Piotrowskiego i działań zmierzających do odzyskania bezprawnie zawłaszczonego budynku, w 1956 r. przeniesiono do niego  z ul. Bosej liceum ogólnokształcące, które odtąd zaczęło funkcjonować jako VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza. Ks. Cz. Piotrowski w swoim testamencie ustanowił spadkobiercą gmachu ks. abpa S. Baraniaka. Majątek po nim odziedziczyła Archidiecezja Poznańska, która ostatecznie odzyskała budynek w 1914 r., a poddawszy go generalnemu remontowi, przekazała do użytku naszym szkołom katolickim.

Pierwszy dzień pobytu w gmachu obchodziliśmy niezwykle uroczyście. Początek roku rozpoczęliśmy mszą św. pod przewodnictwem ks. kard. S. Grocholewskiego. Następnie odbyło się uroczyste poświęcenie budynku szkoły przez abpa S. Gądeckiego. Kolejnym etapem obchodów tego wyjątkowego rozpoczęcia roku szkolnego była część odbywająca się w auli szkolne. Obecni na niej zostali zapoznani z dziełem ks. Piotrowskiego (któremu wcześniej w hołdzie złożono kwiaty na grobie), a następnie- z historią budynku. Dyrektor szkół, ks. P. Kuś, w swoim wystąpieniu mówił o dotychczasowych sukcesach obu placówek, a abp. S. Gądecki wyrażał radość z powrotu szkoły katolickiej do swej pierwotnej siedziby. Wszystkim zaangażowanym w proces odzyskania szkoły i przywrócenia jej do dawnej świetności wręczono podziękowania w formie okolicznościowych pamiątek.

Jesteśmy przekonani, że wdzięczność za możliwość  wzrastania w nowym, przepięknym lokum stanie sie dodatkową motywacją do pracy w duchu wartości katolickich. Niech „Fides et ratio”- wiara i rozum- w dalszym ciągu będą celem naszego codziennego trudu, a odpowiedzialność za ich kształtowanie- postawą będącą przedmiotem nieustannego wysiłku.

opracowała: Katarzyna Błajet

zapraszamy do obejrzenia filmu