Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Dzień 17 września upłynął nam pod hasłem „Akcja segregacja”. Wybrane klasy przygotowały plakaty informacyjne zachęcające do włączenia się w dbałość o nasze środowisko oraz w segregowanie odpadów. Uczniowie przygotowali też ulotki informacyjne dotyczące prawidłowego segregowania śmieci i ruszyli w miasto z akcją informacyjną dla okolicznych mieszkańców. Uczestnicy akcji, wyposażeni w worki i rękawice, uporządkowali także okolicę naszej szkoły, pobliskie osiedle, park Kasprowicza oraz plac zabaw dla najmłodszych.

W związku z prowadzoną w szkole akcją informacyjną wszyscy uczniowie gimnazjum wzięli udział w klasowym teście wiedzy o ochronie środowiska i segregacji odpadów. Pytania nie były proste, a uczniowie pracujący pod czujnym okiem wychowawców mogli polegać tylko i wyłącznie na swojej wiedzy. Konkurs wygrała klasa 1E. Drugie miejsce zajęła klasa 1A, a trzecie miejsce wywalczyły klasy 1B i 3B.  Sprzątanie Świata pod hasłem „Akcja segregacja” było wspólną lekcją poszanowania środowiska. Uczniowie słusznie zauważyli, że nasze prawidłowe postępowanie z odpadami wytwarzanymi w domach i w szkole ma ogromny wpływ na czystość środowiska w naszym otoczeniu. Do tego potrzebna jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

opracowała: Patrycja Nowak