Dnia 11 kwietnia już po raz szósty obchodziliśmy Szkolne Święto Miłosierdzia Bożego. W tym roku przypadało ono w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, którego hasło brzmi: „Miłosierni jak Ojciec.” Najpierw nastąpiła część artystyczna, w której zobaczyliśmy przedstawienie w wykonaniu grupy artystycznej Szkolnego Koła Caritas prowadzonej przez ks. Grzegorza Koniecznego, a także usłyszeliśmy kilka piosenek religijnych, które zaśpiewał dla nas zespół muzyczny pod kierunkiem p. Marty Dzięcioł. Wszyscy wykonawcy, łącznie z konferansjerkami, starali się uświadomić nam, jak bardzo Bóg jest miłosierny oraz jak mamy żyć, co robić, żeby upodobnić się do naszego Ojca w niebie. Dzięki obejrzanej przez nas prezentacji, którą również przygotował ks. Grzegorz Konieczny, dowiedzieliśmy się, jak młodzież ze Szkolnego Koła Caritas spełniała  w tym roku szkolnym uczynki miłosierdzia. Po części artystycznej nastąpił moment przyjęcia do SKC nowych członków. Zostały nimi osoby, które od września nie tylko uczestniczyły
w cotygodniowych spotkaniach, ale przede wszystkim wykazały się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka i gotowością niesienia pomocy, regularnie podejmowały działalność charytatywną zarówno w szkole jak i poza jej terenem oraz sumiennie wywiązywały się
z podjętych przez siebie zadań. Legitymacje członkowskie wręczył zaproszony na tę uroczystość Dyrektor Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ks. Mateusz Napierała. Na końcu na scenie pojawili się uczniowie, którzy już kolejny rok aktywnie podejmują działalność charytatywną w naszym Kole. I tak oto w Roku Miłosierdzia mamy w naszej szkole aż 69 aktywnie działających wolontariuszy SKC. Bogu niech będą dzięki!
Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami rozeszli się przy dźwiękach hymnu Światowych Dni Młodzieży: „Błogosławieni miłosierni” do swoich klas.
Zapraszamy znów za rok!

Opracowała: Hanna Kowalik