Dnia 27. marca obchodziliśmy już po raz ósmy Szkolne Święto Miłosierdzia Bożego, które jest jednocześnie świętem  Szkolnego Koła Caritas. Myślą przewodnią było w tym roku hasło: „Być dla innych światłem świecącym w ciemności”. Wzorem lat ubiegłych uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Ksiądz Marcin Janecki – Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Siostry Miłosierdzia, które umożliwiają naszym wolontariuszom wizyty w Domu Pomocy Społecznej, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, dzięki którym młodzież pomaga w świetlicy środowiskowej i jadłodajni oraz pani Maria Błażejewska, dzięki której młodzi ludzie mogą ofiarować swój czas dzieciom z naszej  świetlicy szkolnej. Do grona zaproszonych gości dołączył również  honorowy członek naszego SKC – pan Ryszard Radkowski, którego pomoc w przeprowadzeniu każdej akcji charytatywnej na terenie szkoły jest bezcenna. Po części artystycznej przyszedł czas na galę Caritas. Najpierw zabrał głos ksiądz Marcin Janecki. Potem nastąpił moment przyjęcia do Szkolnego Koła Caritas nowych członków. Na początku legitymacje członkowskie otrzymali uczniowie klas IV, którzy w tym roku pod czułą opieką siostry Kingi Banaś ubogacili działalność charytatywną SKC swoim dziecięcym zapałem i entuzjazmem. Następnie legitymacje członkowskie zostały rozdane uczniom z klas siódmych SP, Gimnazjum oraz Liceum. Po nich na scenie pojawili się wolontariusze, który już kolejny rok nie szczędzili sił, czasu i zapału, by dawać siebie innym. Ostatecznie w tym roku szkolnym spośród 120 uczniów uczęszczających na spotkania SKC, legitymacje członkowskie (nowe lub przedłużone)otrzymało 98 wolontariuszy, którzy  systematycznie podejmowali działalność charytatywną i sumiennie wywiązywali się z podjętych zadań. Serdecznie gratulujemy pięknej postawy  miłości bliźniego!
Uroczystość zakończyła się podziękowaniami połączonymi z wręczeniem kwiatów oraz wspólnym zdjęciem. Zapraszamy na kolejne Szkolne Święto Miłosierdzia Bożego już za rok!

Opracowała: Hanna Kowalik