Kompas zamiast podręcznika 🙂

Lekcje przyrody są o wiele ciekawsze bez podręcznika. Nauka wyznaczania kierunków świata najlepiej wychodzi nam w terenie. Korzystając z wędrówki słońca po niebie, mchu na samotnych drzewach czy też naszych szkolnych kompasów czwartoklasiści uczyli się określać kierunek północny. Zadania ruchowe na świeżym powietrzu według kierunków świata i róże wiatrów rysowane kredami na boisku to tylko wstęp do nabycia umiejętności rysowania planów i czytania map. Zakończeniem cyklu zajęć o kierunkach geograficznych na lekcjach przyrody było stworzenie planów okolicy naszej szkoły z opisami w języku angielskim. Najładniejsze prace „naszego fyrtla” będą prezentowane wiosną na projekcie klas 4 pn. „Miasto Poznań”.

Opracowała: Patrycja Nowak