Istnieje możliwość dokonywania wpłat na wycieczki gimnazjum bezpośrednio na „konto wycieczkowe”.
Dokonując przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę i określić wycieczkę.
Numer konta:
45 1090 1362 0000 0001 1974 2574