1Uroczystość wręczenia KOSTEK ŚW. STANISŁAWA, na trwałe wpisała się już w tradycje szkoły. W roku 2013 obchodziliśmy mały jubileusz ponieważ piąty już raz z kolei, mieliśmy okazję uhonorować wszystkich uczniów, którzy przejawiają szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach naukowych i społecznych.

opracowała: Katarzyna Lisiecka

zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć