22 kwietnia 2024 r. w klasie 4B odbyła się lekcja otwarta z przyrody w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Na lekcję otwartą zostali zaproszeni nauczyciele szkół współpracujących w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy. Lekcję z przyrody zatytułowaną ,,Aktywnie o krajobrazie – powtórzenie wiadomości” poprowadziła pani Patrycja Nowak. Nauczycielka zaprezentowała bogatą gamę ćwiczeń i materiałów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wśród aktywności edukacyjnych znalazło się sporo zadań, łamigłówek i quizów przygotowanych z wykorzystaniem technologii komputerowej, które uatrakcyjniły zajęcia. Uczniowie poza aspektami edukacyjnymi związanymi z zagadnieniami z przyrody usprawniali umiejętność posługiwania się tablicą interaktywną, a przede wszystkim dobrze się bawili ucząc się.  

Przy pomocy stworzonych przez panią Patrycję Nowak aplikacji młodzież utrwalała zagadnienia związane z krajobrazami, formami terenu, skałami i wodami. Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zainteresowaniem oraz chętnie wykonywali ćwiczenia. Zajęcia zostały zorganizowane w bardzo ciekawy sposób inspirując oraz angażując każdego ucznia.

Przeprowadzona lekcja umożliwiła wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi IT oraz dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy nauczycielami.

Opracowanie: 

Patrycja Nowak

Joanna Janowska