W bieżącym roku szkolnym realizujemy w klasach III  projekt edukacyjny „Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu”. Zgodnie z planem pracy przedstawiciele klas trzecich – wzięli udział   XIV Targach Edukacyjnych. Młodzież pracowała metodą warsztatową w grupach wiekowych, po czym przedstawiła zebranym efekty swoich działań. W tym czasie nauczyciel koordynator projektu – pani Anna Bielawska– uczestniczyła w sesji naukowej „Pamięć wojny. Wojna o pamięć?”. Przesłaniem konferencji, zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, jest apel skierowany do wszystkich ludzi na świecie: NIGDY WIĘCEJ WOJNY!

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.