W 2023 roku przypadła 185. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci Jana Matejki. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając twórczość tego artysty oraz jego działalność publiczną i patriotyczną, przyjął 16 listopada 2022 r. uchwałę ustanawiającą rok 2023 rokiem Jana Matejki.

W naszej szkole uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w szkolnym projekcie przybliżającym postać i twórczość tego wielkiego malarza. Głównym zadaniem uczestników projektu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej własną interpretację dowolnego dzieła  Jana Matejki .

 Opracowała: Anna Bielawska