Dyrekcja, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. sw. Stanisława Kostki w Poznaniu dziękują Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za wsparcie finansowe dla następujących projektów:

  • „Z ekologią za pan brat” – w wysokości 3.000 zł
  • „Tworzymy świat ekologiczny” – w wysokości 3.000 zł.

W ramach projektów podjęto realizację następujących zadań:

  • edukację ekologiczną,
  • organizację konkursów, wystaw,
  • zajęcia w kole ekologicznym,
  • kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej,
  • segregację odpadów,
  • kształtowanie zieleni wokół nas.