1W bieżącym roku szkolnym kolejny już raz klasy drugie realizują projekt „Polska Sarmatów”. Jednym z zadań jest wyjazd do rezydencji naszego najbardziej sarmackiego władcy Jana III Sobieskiego – zwanego Lwem Lechistanu.

25 kwietnia  wyruszyliśmy do Wilanowa, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach „Szlakiem sarmackim”.

opracowała:  Anna Bielawska

zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.