Działania prozdrowotne są ważnym elementem edukacji młodego człowieka. Uczniowie naszego Gimnazjum w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” z inicjatywy Miasta Poznania koordynowanej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta wzięli udział w programie „WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE”.
opracował: Marian Chmielowski

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.