W minionym roku szkolnym Rada Rodziców Szkoły Podstawowej aktywnie uczestniczyła w życiu naszej społeczności. Cykliczne spotkania Rady miały na celu współpracę ze szkołą w zakresie wszystkich spraw, które wiążą się ze statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia i funkcjonowania.

Członkowie Rady są przedstawicielami Rodziców i wspierają uczniów także finansowo dzięki otrzymywanym składkom.

W roku szkolnym 2022/2023 następujące inicjatywy i wydarzenia szkolne uzyskały wsparcie z budżetu Rady:

– Ekopracownia Odnawialnych Źródeł Energii (wkład własny do projektu – 8.333 zł)

– wyjścia, warsztaty, imprezy klasowe z premii wypłacanych za wpłaty zgodne z deklaracjami (8.046 zł)

– karty upominkowe na zakończenie roku dla wyróżniających się uczniów z klas 4-7 (5.080 zł)

– nagrody na zakończenie roku dla uczniów z klas 1-3 (2.400 zł)

– zakończenie roku klas 8 – pożegnanie Absolwentów – bal i nagrody (2.000 zł)

– dofinansowania wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (986 zł – wszystkie wnioski Wychowawców rozpatrzone pozytywnie)

– pomoc finansowa przekazana dzieciom w ramach szkolnego Koncertu Charytatywnego (500 zł)

– nagrody w konkursie szopek (300 zł)

Ogółem budżet przekazany w roku szkolnym 2022/2023 – 27.645 zł

 

Wszystkim Rodzicom za wpłaty dokonywane na rzecz Rady Rodziców bardzo dziękujemy!

Opracowała: Agnieszka Ziółkowska