zasady rekrutacji do kl. I SP 2023

kwestionariusz osobowy do klasy I

Wyniki rekrutacji