Zasady rekrutacji do kl. I SP 2024

Kwestionariusz osobowy do klasy I

Wyniki rekrutacji