Składanie dokumentów połączone z rozmową wstępną (wymagana jest obecność Kandydata i obojga Rodziców) możliwe jest po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 61 66 22 429.

Terminy dla Kandydatów do klasy IV:
poniedziałki 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 04.03., 11.03., 18.03., 25.03.2019 w godzinach 15:00-17:00.

Terminy dla Kandydatów do klasy VII:
poniedziałki 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 04.03., 11.03., 18.03., 25.03.2019 w godzinach 18:00-20:00.

Dodatkowy termin dla Kandydatów do klasy IV i VII:
poniedziałek 01.04.2019 w godzinach 15:00-17:00.