Darasz Katarzyna

Kęsa Natalia

Kubiak Patryk

Mudziejewski Oskar

Pewiński Jakub

Pewiński Marcin

Radziejewski Franciszek

Urbański Jakub