pdf_icon  zasady przeniesienia do kl. IV 2019/2020