pdf_icon  zasady przeniesienia do kl. VII 2019/2020