Spotykamy się 3 września (poniedziałek) o godzinie 9.00.
Zaczynamy mszą św. w kościele p.w. Jana Kantego (warto zadbać, abyśmy w tym dniu byli w stanie łaski uświęcającej). Uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się przed kościołem 15 minut wcześniej i wraz z wychowawcami zajmują miejsca w ławkach. Ministranci obowiązkowo sprawują w tym dniu służbę liturgiczną.
Po mszy świętej uczniowie klas pierwszych zostaną przydzieleni do swoich oddziałów. Wszyscy udajemy się do szkoły gdzie rozdany zostanie plan lekcji na bieżący rok szkolny oraz mundurki.
dodała: Katarzyna Lisiecka