wojewoda

Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 14.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup dwóch nowoczesnych monitorów interaktywnych.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” ma na celu umożliwienie zakupienia nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania.

Nowe monitory interaktywne pomogą nam poprawić jakość pracy nauczycieli i uczniów oraz w pełni wykorzystać nowe technologie, które posiadamy w szkole. Dzięki nim uzyskamy możliwość stałego wykorzystywania wszelkich interaktywnych materiałów edukacyjnych. Stanie się także możliwe podzielenie czy zamrożenie ekranu, oraz bezpośrednie korzystanie na tablicy z zasobów internetu.

Całkowita wartość programu: 17.000 zł

Dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego: 14.000 zł

Opracowała: Agnieszka Ziółkowska