1W środę 2 kwietnia 2014 roku budynek naszego gimnazjum przemienił się w sarmacki zaścianek i – jak na gościnność szlachty przystało – raczył przyjąć przedstawicieli najznamienitszych okolicznych rodów. A wszystko za sprawą klas drugich, które pod czułą opieką swoich wychowawców pamiętały, że szlachectwo zobowiązuje, a w konsekwencji: wspaniale przygotowały Projekt Sarmacki i zapewniły nam zaiste staropolską (w tym także duchową!) ucztę!

opracowała: Joanna Tritt

zapraszmy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć