Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął  przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć, tak jak dotychczas, za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,
 • portalu Emaptia,
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

 

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

 

Świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

 • obywatelom UE/EFTA,
 • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z  dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 

Nadal obowiązują dotychczasowe wnioski. Jedyne zmiany zostały wprowadzone w słowniku okresów świadczeniowych do wniosku oraz w słowniku pouczeń do wniosku SW-U – z uwagi na zmianę legislacyjną.

 

Świadczenie 500+ przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi  i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski poprzez:

 • PUE ZUS,
 • portal Empatia
 • bankowość elektroniczną.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

ULOTKA 0168_23 Świadczenia rodzinne 500+_300+_RKO_żłobkowe_WCAG5

Tekst do plakatu mZUS png jpg

0205_23 Plakat – mZUS – WCAG