1W dniach 12.02.2014 – 19.02. 2014 odbyło się drugie spotkanie nauczycieli i uczniów, biorących udział w projekcie programu UE  Uczenie się przez całe życie – Comenius.

Spotkanie odbyło się w stolicy Martniki Fort-de-France  w delegaturze zamorskiej Francji.

opracowała: Anna Nowaczyk

zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć