15 września 2011roku odbyła się ogólnokrajowa akcja ,, Sprzątanie Świata ”. Uczniowie klas IIb, IIa i Ia z dużym zaangażowaniem porządkowały tereny zielone wokół szkoły. Udało się zebrać 12 worków ze śmieciami.
opracowała: Ewelina Walczak