Uczniowie klas 4-6 z kółka przyrodniczego w holu szkoły przygotowali gazetkę podsumowującą nasz udział w 30 Akcji Sprzątania Świata. 

Finał zorganizowano w tym roku pod hasłem: „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”. 

Udało nam się zebrać:

112 kg szkła

7350 niedopałków papierosów

850 kapsli

Uczniowie zaskoczeni byli nie tylko ilością, ale też różnorodnością śmieci. W krzakach znaleźliśmy nawet telefony, buty, ubrania, książki.

Po sporządzeniu raportu ze sprzątania otrzymaliśmy od fundacji Nasza Ziemia certyfikat uczestnictwa, który już niedługo zawiśnie na ścianie w Ekopracowni OZE 🙂

Opracowała: Patrycja Nowak