3-mateusz-hoff 15 maja uczniowie klasy 7c wysłali swoje prace plastyczne na II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn.: ”Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” organizowany przez Fundację: BO WARTO.

Opracowała: Patrycja Nowak

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.