img_9896  Trzecia edycja zabawy skierowanej do klas i kół przyrodniczych w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych odbyła się w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcała ona społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ZOO. Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym, jak i pomagającym.

Opracowała: Patrycja Nowak

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć