Świadectwa ukończenia klasy szóstej oraz wyniki sprawdzianu przyjmowane będą tylko w dniu 28 czerwca (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00.

Prosimy, aby uczniowie składali dokumenty osobiście, gdyż będzie wówczas brana miara oraz opłata 117zł za mundurek szkolny (43zł bluza plus dwie koszulki po 37zł każda). W szczególnych przypadkach jeśli uczeń nie może przybyć w podanym terminie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.