W dniach od 15-19.10.2012 obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień kariery. Uczniowie klas trzecich mogli uczestniczyć w dwóch blokach warsztatowych. Pierwsza część warsztatów pt.”Poznaj siebie,” dotyczyła rozwoju osobistego człowieka i przeprowadzona została przez księdza psychologa oraz pedagoga szkolnego. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozpoznając swoje mocne i słabe strony oraz specyfikę własnego temperamentu. Aktywnie włączali się w pracę zarówno indywidualną, jak i grupową.

Drugi blok warsztatowy przeprowadzony został przez panią Martę Kochanowską, która na co dzień pracuje w Holandii jako pracownik socjalny oraz doradca personalny i zawodowy. W trakcie warsztatów uczniowie określali swój profil osobowości za pomocą kwestionariusza MBTI. Brali też udział w ćwiczeniach mających za zadanie uświadomienie im różnorodności typów osobowości w klasie.  Ponadto poznali w jaki sposób poszczególne typy osobowości funkcjonują w kontekście stylów uczenia się, pracy i komunikacji  w grupie. Zajęcia zakończyły się indywidualnymi konsultacjami z osobą prowadzącą i będą kontynuowane w kolejnych miesiącach roku szkolnego.

opracował: Marcin Nowak