Organizator: Anna Nowaczyk

Od września 2011 r.  do lipca 2013 r. Publiczne Gimnazjum Katolickie prowadziło współpracę międzynarodową  w ramach programu  Uczenie się przez całe życie – Comenius i realizowało wspólny projekt   z czterema państwami europejskimi:

– Walter-Mohr_Realschule Traunreut , Niemcy

– Pleckgate High School Mathematics and Computing College, Blackburn, Anglia

– Accent Praktijkonderwijs Nijkerk , Holandia

– 2nd High School of Larissa ,    Grecja

Partnerem stowarzyszonym w projekcie była również szkoła

– Mihai Viteazul  Alexandria, Teleorman -Rumunia

PROJEKT – PREZENTACJA

Cele projektu:

– poszerzenie wiedzy na temat innych religii

– nauczenie tolerancji wobec innych wyznań i kultur

– wymiana doświadczeń między nauczycielami

– podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego

– zwiększenie motywacji  do nauki wśród uczniów

– rozwój umiejętności dyskutowania i oceny własnych działań

– doskonalenie  umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

 

W ramach projektu  odbyły się cztery spotkania:

1. Niemcy , Traunreut/Traunstein – spotkanie nauczycieli, listopad 2011, zobacz zdjęcia

2. Wielka Brytania, Blackburn- spotkanie nauczycieli i uczniów, marzec 2012, zobacz zdjęcia

3. Grecja , Larissa – spotkanie nauczycieli i uczniów, październik 2012, zobacz zdjęcia

4. Nijkerk, Holandia –  spotkanie nauczycieli, zobacz zdjęcia

oraz dodatkowa wizyta nauczycieli i uczniów greckich w Polsce – kwiecień 2013 , zobacz zdjęcia

 

Zostały zrealizowane następujące  działania:

  1. Wymiana 10 pytań do szkół partnerskich – październik 2011
  2. Judaizm – mini projekt ,prezentacje multimedialne– listopad 2011
  3. Przygotowanie odpowiedzi na pytania szkół – listopad 2011
  4. Książka kucharska  – potrawy tradycyjne związane z religijnymi świętami – marzec 2012, Cookery book Poland
  5. Przygotowanie krótkiego filmu o Wielkanocy – czerwiec 2012,

 1. Przygotowanie plakatu o  dialogu między religiami w grupach międzynarodowych na spotkaniu w Grecji.
 2. Krótki film ze spotkania projektowego w Grecji  http://youtu.be/440dYBzgLos
 3. Buddyzm i Hinduizm – mini projekt – listopad 2012
 4. Biografie opracowane w formie plakatów, prezentacji, komiksów, filmów i gier planszowych – styczeń/luty 2013 gra planszowa; http://youtu.be/CaQChwISkF8
 5. Wystawa projektowa w szkole – 20 marzec – 20 kwiecień 2013

Hinduizm (6,9MB)
Buddyzm (6,4MB)
Islam (4,6MB)
Chrześcijaństwo (2) (4,9MB)

 

Publikacje:

Relacje ze spotkań i z realizacji projektu ukazały się w gazetce parafialnej „U Jana Kantego”, „Dobrej Nowinie” i „Informatorze Osiedlowym”.

W ciągu dwóch lat trwania projektu zrobiliśmy 16 wyjazdów dla nauczycieli i 15 wyjazdów dla uczniów. Projekt zakładał 6 wyjazdów dla nauczycieli i 6 dla uczniów.

Z grantu zostały zakupione dla szkoły:

– laptop

– telewizor

– tablice na wystawy

– aparat fotograficzny

 

Ewaluacja projektu:

od 1 marca 2011 r. do Świąt Wielkanocnych został przeprowadzony we wszystkich klasach cykl lekcji o najważniejszych religiach świata zakończony testem wiedzy o tych religiach. Wyniki tego testu zostały porównane z wynikami testu przeprowadzonego na początku roku. Test ten wykazał przyrost wiedzy średnio o 45%.

Podobnie została przeprowadzona ewaluacja wiedzy na temat krajów i regionów , gdzie znajdują się szkoły partnerskie. Ankieta zawierała 20 pytań z zakresu geografii, kultury i życia społecznego. Uczniowie, biorący udział w projekcie pisali ja dwa razy na początku i na końcu projektu. Test końcowy wykazał przyrost wiedzy o 25%.

Cele projektu zostały osiągnięte. Ankiety wykazały, że uczniowie poszerzyli swoje wiadomości  na temat innych religii oraz regionów, z którymi współpracowaliśmy.

Uczniowie i nauczyciele nawiązali bezpośrednie kontakty z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich. Spotkania i praca projektowe były okazją do  poznania innych kultur i doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Planowana jest dalsza współpraca ze szkołami z Holandii i Grecji.