Szanowni Państwo,
przypominamy, iż uzupełnienie złożonych dokumentów przez Kandydatów do klas IV i VII SP o oryginały odpowiednio świadectwa ukończenia klasy III i klasy VI SP odbywać się będzie w sobotę 24.06.2017 r. w godzinach 9:00-15:00.

Bardzo prosimy o obecność dzieci, gdyż nastąpi wtedy przymiarka mundurków szkolnych.