W listopadzie i grudniu uczniowie klas 7 wcielili się w rolę nauczycieli klas 1-3. Lekcje o odnawialnych źródłach energii nasi siódmoklasiści połączyli z warsztatami grupowymi o pracy turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Młodsi uczniowie prócz sporej dawki nowej wiedzy musieli zmierzyć się z czytaniem ze zrozumieniem, równym podziałem pracy przy budowaniu modeli OZE i samodzielnym pisaniem. Podsumowaniem zajęć była zabawa polegająca na dopasowaniu polskich i angielskich nazw odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.


W warsztatach OZE prowadzonych przez p.Patrycję Nowak wzięli udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr.2 im.Marii Curie-Skłodowskiej w Nowym Tomyślu.


Warsztaty odbyły się w ramach projektu: „W naszej szkole lokalnie działamy, a z OZE świat pozmieniamy” oraz dzięki dofinansowaniu Ekopracowni OZE z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

Opracowała: Patrycja Nowak