1W dniu 14 kwietnia 2015 roku ponad setka uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum miała okazję w sposób praktyczny włączyć się do procesu szkolenia w ramach działań prozdrowotnych. Każdy z nich otrzymał zestaw materiałów opatrunkowych oraz indywidualny zestaw do RKO.

opracował: Marian Chmielowski

zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć