„Bóg się rodzi, moc truchleje…”
Czas świąt Bożego Narodzenia, to czas, w którym wszyscy powinniśmy być razem.
Dlatego zapraszamy wszystkich, a zarazem każdego z osobna na wigilię absolwentów Publicznego Gimnazjum Katolickiego
im. św. Stanisława Kostki, która odbędzie się

11 stycznia 2014 roku
o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia wysyłając wiadomość email z imieniem
i nazwiskiem na adres: absolwencipgk@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do końca grudnia.