Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012

Kandydatów do klasy z poszerzonym językiem angielskim zapraszamy na test w sobotę, 16 kwietnia o godz. 10.00