Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat