Klasy trzecie przygotowywały się do wzięcia udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu 2024. Konkurs jest pod honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Poznania, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. W styczniu uczniowie poznawali swoje miasto na lekcjach, w świetlicy czytaliśmy legendy związane z Poznaniem. Następnie uczniowie rozwiązali testy i cztery osoby, które zdobyły najwięcej punktów reprezentowały szkołę. Największą ilość punktów zdobyli: Urszula Ciesielska klasa 3b,  Maria Kierzek, Izabela Ptasińska i Jan Wójcik z klasy 3a. Wspaniała czwórka zdobywała wiedzę dalej i stali się specjalistami od terenów zielonych, legend, herbu, zabytków, pomników, gwary, historii naszego miasta. 12 marca odbył się konkurs w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18, a 26 marca odbyła się uroczystość wręczenia nagród, nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca.

Jan Wójcik I miejsce

Maria Kierzek i Izabela Ptasińska II miejsce

Urszula Ciesielska III miejsce.

Gratuluję !!!

Opracowała: Jolanta Ławniczak