128 listopada 2012 roku, już po raz trzeci w naszej szkole, odbył się wielki turniej klas pierwszych „Z kulturą starożytnej Grecji na Ty”. Głównym celem dydaktycznym tego turnieju jest  utrwalenie wiedzy o starożytnej Grecji: jej kulturze, przyrodzie, historii i geografii. Natomiast główny cel wychowawczy stanowi integracja uczniów klas I.opracowała: Maria Pacholska

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.