Zamiast sprawdzianu…..

W ostatnim tygodniu klasy szóste pracowały na lekcjach historii metodą projektu. Tematem przewodnim był „XVI wiek – Złoty Wiek Rzeczpospolitej”. W pracy należało uwzględnić wszystkie zagadnienia poruszane na lekcjach i uzasadnić dlaczego był to najwspanialszy okres w historii naszego kraju. Przy ocenie zwracano uwagę na poprawność, estetykę i oryginalność wykonania. W ten sposób uczniowie podsumowali dział z podręcznika i utrwalili swoją wiedzę. Czasami ta forma pracy może zastąpić tradycyjny sprawdzian .

opracowała: Anna Bielawska