W środę 20 marca przed wywiadówką czyli o godz. 17.30,
zapraszamy rodziców uczniów klas III gimnazjum  na wykład:
Hazard? Nie, dziękuję ,
który poprowadzi Pan Wojciech Kubalewski z Izby  Skarbowo – Celnej w Poznaniu