Wszystkich rodziców zapraszamy na zebranie w dniu 9.12 o godzinie 18.00. Zostaną Państwo poinformowani o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.