W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego na południu Polski Dyrekcja podjęła decyzję o zmianie wyjazdu do Krakowa. O nowym terminie Rodzice i Uczniowie zostaną poinformowani po jego ustaleniu.
W związku z powyższym zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas odbywają się według normalnego planu.