Informujemy, że dzień 12 listopada jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Będziemy go „odrabiać” w dniu 27 listopada (sobota), przygotowując się do realizacji projektu szkolnego. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w tym dniu zostaną podane do wiadomości uczniów w tygodniu poprzedzającym.